Pomiń nawigację

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kredytowaniem zakupu nieruchomości, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów spotkania

*Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi

Adres zamieszkaniaINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Kiron Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: Kraków (30-303) ul. Madalińskiego 19 („Administrator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z Państwa zainteresowaniem kredytowaniem zakupu nieruchomości celem udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz ustalenia spotkania z naszym doradcą w celu zawarcia ewentualnej umowy (podstawa prawna przetwarzania danych to podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia, przenoszenia do innego administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora (w tym dostawcom usług IT) oraz podmiotom zrzeszonym w systemie franczyzowym TECNOCASA. Listę podmiotów zrzeszonych w systemie franczyzowym TECNOCASA znajdą Państwo pod wskazanym linkiem.