Pomiń nawigację

Kontakt z nami

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Agencją Tecnocasa prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego) na adres: praca@tecnocasa.pl

Przypominamy, że nadesłane dokumenty powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz.Ust. Nr 133 poz. 883.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy do współpracy!INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Master Solution Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: Kraków (30-522) ul. Podskale 1A/14 („Administrator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z Państwa zainteresowaniem podjęciem współpracy w ramach sieci franczyzowej Tecnocasa w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie ewentualnej umowy oraz w celu skontaktowania się z Państwem (podstawa prawna przetwarzania danych to podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia, przenoszenia do innego administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora (w tym dostawcom usług IT) oraz podmiotom zrzeszonym w systemie franczyzowym TECNOCASA.

Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo pod wskazanym linkiem. Listę podmiotów zrzeszonych w systemie franczyzowym TECNOCASA znajdą Państwo pod wskazanym linkiem.